تبلیغات
وبلاگ تربیت بدنی حجت بیناباجی
قالب وبلاگ
وبلاگ تربیت بدنی حجت بیناباجی
ورزش ورزش سلامتی 
نویسندگان
نظر سنجی
این وبلاگ و موضوعات آن را چطور ارزیابی می کنید؟

کتاب تربیت بدنی در ابتدایی ویژه دبیران و والدین
به همراه دانستنی هایی در مورد ویژگی های کودکان، مراحل رشد، اسباب بازی ها، بازی های متنوع دبستانی، بومی و محلی و قرآنی


معرفی کتاب

تربیت بدنی در ابتدایی، ویژه ی دبیران و والدین به همراه دانستنی هایی در مورد ویژگی های کودکان

شیوه ی برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها یکی از مسائلی است که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که وقتی جوانان اشتباهی مرتکب می شوند، بزرگترها در صدد گرفتن ایرادهای مختلفی بر می آیند.
شیوه ی برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها یکی از مسائلی است که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که وقتی جوانان اشتباهی را مرتکب می شوند، بزرگترها در صدد گرفتن ایرادهای مختلفی بر می آیند. حال آنکه اگر به دوران کودکی جوانان و همچنین به شیوه ی تربیتی و آموزشی بزرگترها نظری بیفکنیم، خواهیم دید که اغلب مشکلات از همان زمان ناشی می شود و این مسأله تنها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه های مختلف مراحل رشد، تربیتی و آموزشی می باشد.
این کتاب مجموعه ای است در این زمینه، که اطلاعات مورد نیاز در مورد خصوصیات، مراحل رشد و باز ی هایی برای رشد کودکان را از منابع مختلف علمی گردهم آورده تا مورد استفاده ی دبیران و والدین در خصوص اهداف تربیت و آموزش قرار گیرد.
کتاب تربیت بدنی در ابتدایی، ویژه ی دبیران و والدین توسط احسان اسداللهی، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، فهیمه عرفانیان امیدوار، کارشناس ارشد تربیت بدنی و دکتر حسن فهیم دو ین، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ترجمه و تألیف شده است.
کتاب مذکور در 9 فصل و 175 صفحه و توسط مؤسسه ی فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب منتشر شده است.

جلد کتاب

معرفی کتاب

تربیت بدنی در ابتدایی، ویژه ی دبیران و والدین به همراه دانستنی هایی در مورد ویژگی های کودکان

شیوه ی برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها یکی از مسائلی است که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که وقتی جوانان اشتباهی مرتکب می شوند، بزرگترها در صدد گرفتن ایرادهای مختلفی بر می آیند.
شیوه ی برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها یکی از مسائلی است که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که وقتی جوانان اشتباهی را مرتکب می شوند، بزرگترها در صدد گرفتن ایرادهای مختلفی بر می آیند. حال آنکه اگر به دوران کودکی جوانان و همچنین به شیوه ی تربیتی و آموزشی بزرگترها نظری بیفکنیم، خواهیم دید که اغلب مشکلات از همان زمان ناشی می شود و این مسأله تنها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه های مختلف مراحل رشد، تربیتی و آموزشی می باشد.
این کتاب مجموعه ای است در این زمینه، که اطلاعات مورد نیاز در مورد خصوصیات، مراحل رشد و باز ی هایی برای رشد کودکان را از منابع مختلف علمی گردهم آورده تا مورد استفاده ی دبیران و والدین در خصوص اهداف تربیت و آموزش قرار گیرد.
کتاب تربیت بدنی در ابتدایی، ویژه ی دبیران و والدین توسط احسان اسداللهی، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، فهیمه عرفانیان امیدوار، کارشناس ارشد تربیت بدنی و دکتر حسن فهیم دو ین، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ترجمه و تألیف شده است.
کتاب مذکور در 9 فصل و 175 صفحه و توسط مؤسسه ی فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب منتشر شده است.
- See more at: http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1280171#sthash.cN319uIF.dpuf

معرفی کتاب

تربیت بدنی در ابتدایی، ویژه ی دبیران و والدین به همراه دانستنی هایی در مورد ویژگی های کودکان

شیوه ی برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها یکی از مسائلی است که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که وقتی جوانان اشتباهی مرتکب می شوند، بزرگترها در صدد گرفتن ایرادهای مختلفی بر می آیند.
شیوه ی برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها یکی از مسائلی است که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که وقتی جوانان اشتباهی را مرتکب می شوند، بزرگترها در صدد گرفتن ایرادهای مختلفی بر می آیند. حال آنکه اگر به دوران کودکی جوانان و همچنین به شیوه ی تربیتی و آموزشی بزرگترها نظری بیفکنیم، خواهیم دید که اغلب مشکلات از همان زمان ناشی می شود و این مسأله تنها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه های مختلف مراحل رشد، تربیتی و آموزشی می باشد.
این کتاب مجموعه ای است در این زمینه، که اطلاعات مورد نیاز در مورد خصوصیات، مراحل رشد و باز ی هایی برای رشد کودکان را از منابع مختلف علمی گردهم آورده تا مورد استفاده ی دبیران و والدین در خصوص اهداف تربیت و آموزش قرار گیرد.
کتاب تربیت بدنی در ابتدایی، ویژه ی دبیران و والدین توسط احسان اسداللهی، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، فهیمه عرفانیان امیدوار، کارشناس ارشد تربیت بدنی و دکتر حسن فهیم دو ین، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ترجمه و تألیف شده است.
کتاب مذکور در 9 فصل و 175 صفحه و توسط مؤسسه ی فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب منتشر شده است.
- See more at: http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1280171#sthash.cN319uIF.dpuf

معرفی کتاب

تربیت بدنی در ابتدایی، ویژه ی دبیران و والدین به همراه دانستنی هایی در مورد ویژگی های کودکان

شیوه ی برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها یکی از مسائلی است که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که وقتی جوانان اشتباهی مرتکب می شوند، بزرگترها در صدد گرفتن ایرادهای مختلفی بر می آیند.
شیوه ی برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها یکی از مسائلی است که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که وقتی جوانان اشتباهی را مرتکب می شوند، بزرگترها در صدد گرفتن ایرادهای مختلفی بر می آیند. حال آنکه اگر به دوران کودکی جوانان و همچنین به شیوه ی تربیتی و آموزشی بزرگترها نظری بیفکنیم، خواهیم دید که اغلب مشکلات از همان زمان ناشی می شود و این مسأله تنها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه های مختلف مراحل رشد، تربیتی و آموزشی می باشد.
این کتاب مجموعه ای است در این زمینه، که اطلاعات مورد نیاز در مورد خصوصیات، مراحل رشد و باز ی هایی برای رشد کودکان را از منابع مختلف علمی گردهم آورده تا مورد استفاده ی دبیران و والدین در خصوص اهداف تربیت و آموزش قرار گیرد.
کتاب تربیت بدنی در ابتدایی، ویژه ی دبیران و والدین توسط احسان اسداللهی، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، فهیمه عرفانیان امیدوار، کارشناس ارشد تربیت بدنی و دکتر حسن فهیم دو ین، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ترجمه و تألیف شده است.
کتاب مذکور در 9 فصل و 175 صفحه و توسط مؤسسه ی فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب منتشر شده است.
- See more at: http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1280171#sthash.cN319uIF.dpuf
۴ آذر ۱۳۹۲ (۱۴:۳۳ب.ظ)

معرفی کتاب

تربیت بدنی در ابتدایی، ویژه ی دبیران و والدین به همراه دانستنی هایی در مورد ویژگی های کودکان

شیوه ی برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها یکی از مسائلی است که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که وقتی جوانان اشتباهی مرتکب می شوند، بزرگترها در صدد گرفتن ایرادهای مختلفی بر می آیند.
شیوه ی برخورد با کودکان و چگونگی آموزش دادن به آنها یکی از مسائلی است که برای ما از اهمیت خاصی برخوردار است، چرا که وقتی جوانان اشتباهی را مرتکب می شوند، بزرگترها در صدد گرفتن ایرادهای مختلفی بر می آیند. حال آنکه اگر به دوران کودکی جوانان و همچنین به شیوه ی تربیتی و آموزشی بزرگترها نظری بیفکنیم، خواهیم دید که اغلب مشکلات از همان زمان ناشی می شود و این مسأله تنها به دلیل نداشتن اطلاعات کافی در زمینه های مختلف مراحل رشد، تربیتی و آموزشی می باشد.
این کتاب مجموعه ای است در این زمینه، که اطلاعات مورد نیاز در مورد خصوصیات، مراحل رشد و باز ی هایی برای رشد کودکان را از منابع مختلف علمی گردهم آورده تا مورد استفاده ی دبیران و والدین در خصوص اهداف تربیت و آموزش قرار گیرد.
کتاب تربیت بدنی در ابتدایی، ویژه ی دبیران و والدین توسط احسان اسداللهی، دانشجوی دکتری مدیریت ورزشی، فهیمه عرفانیان امیدوار، کارشناس ارشد تربیت بدنی و دکتر حسن فهیم دو ین، عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی مشهد ترجمه و تألیف شده است.
کتاب مذکور در 9 فصل و 175 صفحه و توسط مؤسسه ی فرهنگی، هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب منتشر شده است.
- See more at: http://www.mojnews.com/fa/Miscellaneous/ViewContents.aspx?Contract=cms_Contents_I_News&r=1280171#sthash.cN319uIF.dpuf

[ پنجشنبه 4 دی 1393 ] [ 11:06 ق.ظ ] [ حجت بیناباجی ]
.: Blog Templates By : MihanTemp :.

درباره وبلاگ


حجت بیناباجی :کارشناس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش قاینات

لینک های مفید
آمار سایت
بازدیدهای امروز : نفر
بازدیدهای دیروز : نفر
كل بازدیدها : نفر
بازدید این ماه : نفر
بازدید ماه قبل : نفر
تعداد نویسندگان : عدد
كل مطالب : عدد
آخرین بروز رسانی :
امکانات وب